Roma - Tren İstasyonu

İtalya vizesi(schengen) nasıl alınır?

2018 yılında italya seyahatim de vizemi idata aracılığıyla almıştım. İzlediğim yol aşağıdaki gibidir.

STANDART EVRAKLAR

□  PASAPORT 
Talep edilen vize bitiş tarihinden sonra en az 90 gün geçerliği ve en az iki boş sayfası olan pasaport. Pasaportun ve varsa eski pasaportların  (kişisel bilgilerin ve diğer bütün vize ve damgaların bulunduğu sayfaların) fotokopisi.

□  KİMLİK FOTOKOPİSİ
Üzerinde TC kimlik no bulunan TC nüfus cüzdanının fotokopisi. Yabancı uyruklular için TC makamları tarafından verilmiş oturma izninin fotokopisi. 

□  BAŞVURU FORMU 
Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş,  37. maddesi ve son sayfadaki imza kutucuğu imzalanmış, tarih atılmış Schengen vizesi başvuru formu. Shengen vize başvuru formu (90 güne kadar olan konaklamalarda) / Ulusal vize başvuru formu (90 günü aşan konaklamalarda)    –   Gerekli Tüm Formlar

□  BİOMETRİK FOTOĞRAF  
Açık renk fonlu 35 x 40 mm ebatlarında 2 adet biyometrik fotoğraf. Bilgi için tıklayınız.

□  SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI
Öngürülen yolculuk ve Schengen ülkelerinde kalınacak süreyi kapsayan,  sağlık sorunları, acil tedavi, hastanede yatış,  hastalık ya da vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek, en az 30.000 Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası. Seyahat sağlık sigortası belgelenmiş seyahat tarihlerinin önceki ve sonraki günlerini kapsamalıdır (yani gidiş tarihinden bir gün önce ve dönüş tarihinden bir gün sonra) Teminat bedeli Euro olarak belirtilmiş olmalıdır.

□  VİZE HARCI      
Vize harç bedeli iDATA ofislerinde nakit olarak ödenecektir. (Ücret Tablosu)

ARAÇ BİLGİLERİ

 □  SEYAHAT REZARVASYONLARI
Uçuş veya tur organizasyonlarının rezervasyonları sunulmalı ve gidiş dönüş tarihleri ile seyahat detaylarını içerir olması gerekmektedir. Avrupa ülkeleri arasında geçiş öngörüldüğü durumlarda, başvuru sahibinden güzergah ve kullanılması öngörülen ulaşım araçlarını açıklar yazı gerekir.

Konaklama Türü

□  Otel vb.

Seyahat konaklama durumunuza ait belgeleri ibraz etmeniz gerekmektedir. Otel vb. rezervasyonlar sunulmalıdır.

MESLEK VE GİDİŞ AMACINA GÖRE EVRAKLAR

□  MUVAFAKATNAME ASLI VE FOTOKOPİSİ

Reşit olmayanlar için her iki ebeveyn tarafından çıkartılmış noter onaylı, muvafakatname aslı ve fotokopisi her tür başvuruda ibraz edilmesi zorunludur. Boşanmış bile olsalar hem anne hem de babanın muvafakatname vermesi gerekmektedir. Ebeveynlik yetkisi bütünüyle ebeveynden birine verildiği durumda, sadece ebeveynlik yetkisi bulunan kişinin muvafakatname vermesi yeterlidir. Muvafakatname noter tarafından onaylanmış olmalıdır ve 6 ay geçerlidir. Muvafakatnamenin geçerlik süresi, belgelenmiş seyahatin süresini tümüyle kapsamalıdır.

□  ÖĞRENCİ BELGESİ
Kişinin öğrenim gördüğü okuldan öğrenci belgesi gerekmektedir.

□  MADDİ GELİR EVRAKLARI
Şahsın maddi imkanlarını gösterir evrak : Banka şubesi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış, son üç aylık ve tercihen maaş yatış işlemlerini gösteren, başvuru tarihinden önceki son onbeş gün içinde düzenlenmiş hesap cüzdanı/dökümü aslı ve okunaklı fotokopisi, kira kontratları, tapular. 

□  TEMİNAT
İtalya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkanlar (ilgili sayfaya bakınız).

□  MADDİ DESTEKÇİ EVRAKLARI
Ekonomik olarak başkalarına bağımlı olan şahıslar (ör. öğrenciler, reşit olmayanlar, eşler) ve geçimi ebeveyni tarafından sağlananlar, Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneklerini, geçimlerini sağlayan eş ya da ebeveynlerine ait mali durumunu gösterir evrakları, kendilerini destekleyen eş ya da ebeveynlerinin maddi yükümlülüğü üstlendiğini beyan eder mektubu ve imza beyanı (Ehliyet fotokopisi, imza beyanı vb. imza bulunan resmi belge) ile birlikte sunmalıdırlar.

Masrafları karşılayacak bu sponsorlar meslek grubuna göre kendi çalışma ve gelir evraklarını eksiksiz ibraz etmelidir.

Kaynak : İDATA

0
Fikrini paylaşabilir, Yorum Yapabilirsinx
()
x